Mẹ của em ở trường…

Mẹ của em ở trường…

Mười hai năm học phổ thông sắp qua đi, nhìn lại con đường học tập của mình, em nhận ra nẻo đường nào em đi cũng in dấu bóng hình những Cô, ...
Tổ Xã hội- 30 năm in dấu…

Tổ Xã hội- 30 năm in dấu…

Lịch sử là một dòng chảy liên tục, được chưng cất nên từ rất nhiều sắc màu của cuộc sống. “Đó là tiếng vọng của quá khứ trong tương lai và ...
Tổ Ngữ văn

Tổ Ngữ văn

Người anh hùng ghi lịch sử bằng những chiến công, người nông dân ghi lịch sử bằng mùa màng mỗi vụ; còn những thầy cô giáo lại thầm lặng ghi ...
Bảng tin
Định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT tại tỉnh Bắc Giang”,
Kế hoạch giảng dạy trực tuyến trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 năm học 2021-2022
Kế hoạch giảng dạy trực tuyến trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 năm học 2021-2022
Trường THPT Chuyên Bắc Giang xây dựng kế hoạch giảng dạy trực tuyến trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 năm học 2021-2022
Góc CBGV
Thời khóa biểu năm học 2021-2022: Thực hiện từ ngày 17/01/2022 (T19)

Thời khóa biểu năm học 2021-2022: Thực hiện từ ngày 17/01/2022 (T19)(16/01/2022)

Định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT tại tỉnh Bắc Giang”,

Định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT tại tỉnh Bắc Giang”,(13/01/2022)

Kế hoạch giảng dạy trực tuyến trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 năm học 2021-2022

Kế hoạch giảng dạy trực tuyến trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 năm học 2021-2022(05/01/2022)

Kế hoạch giảng dạy trực tuyến trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 năm học 2021-2022

Kế hoạch giảng dạy trực tuyến trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 năm học 2021-2022(05/01/2022)

Trường THPT Chuyên Bắc Giang xây dựng kế hoạch giảng dạy trực tuyến trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 năm học 2021-2022

Trường THPT Chuyên Bắc Giang xây dựng kế hoạch giảng dạy trực tuyến trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 năm học 2021-2022(05/01/2022)